maandag, 13. november 2006 - 9:59

Het Nederlandse Rode Kruis krijgt 1,7 miljoen euro subsidie

Den Haag

Het Nederlandse Rode Kruis krijgt 1,7 miljoen euro subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie stelt het geld beschikbaar aan Het Nederlandse Rode Kruis om hulpverlening bij rampen en calamiteiten in Nederland te waarborgen. Het geld is bestemd voor SIGMA-activiteiten, Verwanteninformatie en Tracing.

Op maandag 13 november zetten de minister van Binnenlandse Zaken, de heer J.W. Remkes en de heer mr drs. L.C. Brinkman, voorzitter van Het Nederlandse Rode Kruis de handtekening onder de overeenkomst.

Bij een calamiteit in Nederland verleent Het Nederlandse Rode Kruis eerste hulp en medische assistentie aan ambulancepersoneel. Daarnaast regelt Het Rode Kruis verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en hun familie na rampen. Ook zorgt het Rode Kruis voor opsporing van personen die vermist zijn geraakt als gevolg van oorlog of natuurrampen.

Bij evenementen en in rampsituaties biedt het Rode Kruis medische assistentie. Het Nederlandse Rode Kruis heeft in totaal 33.000 vrijwilligers.

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.
Provincie:
Tag(s):