woensdag, 10. mei 2006 - 7:56

Het P-Team in Maastricht

Maastricht

Dinsdagmiddag vond de officiële installatie van het lokale Participatie team door de gemeente is op dinsdag 9 mei in de hal van het stadhuis. Op 13 april 2005 heeft de gemeente Maastricht (wethouders Costongs en Hoogma) een participatieagenda ondertekend met de commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden).

In de participatieagenda wordt vastgelegd dat de gemeente: 1. Thuistaallessen aan allochtone vrouwen organiseert.
2. In het Convenant Herintreedsters Maastricht (CHM). bemiddeling realiseert naar betaald werk voor 12 allochtone vrouwen (van de 50 vrouwen in totaal).
3. Een lokaal Participatieteam in het leven roept om de participatie van allochtone vrouwen in Maastricht te bevorderen.

Het lokaal Participatieteam Maastricht bestaat uit 12 allochtone vrouwen uit verschillende windstreken:

2 uit Turkije, 2 uit Iran, 2 uit de Molukken, 2 uit Marokko, 1 uit China, 1 uit Chili, 1 uit Suriname, 1 uit de Philippijnen. Een voorzitter is uit hun midden gekozen en is van Marokkaanse herkomst: Kamila El Morabit (werkzaam bij Bureau Inburgering van de gemeente Maastricht).

In kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart l.l. heeft het P team de vrouwen in Maastricht al opgeroepen gebruik te maken van hun stemrecht: een eerste actie nog voordat ze goed en wel zijn geïnstalleerd!

Het P team bestaat uit relatief hoger opgeleide allochtone vrouwen met een (goed) betaalde baan, maar zij wil voornamelijk opkomen voor de allochtone vrouwen in de stad Maastricht die willen participeren, op welke manier dan ook, maar daarin belemmeringen ondervinden. Zowel bij zichzelf, hun directe omgeving (gezin/familie), als bij instellingen/ instanties en/of (potentiële) werkgevers. Het P team wil deze belemmeringen in samenspraak met alle betrokkenen aanpakken of opheffen.

Het P team zal een werk/activiteitenplan presenteren waarin zij aangeeft welke activiteiten zij de komende periode (tot 2010) uitzet en in samenspraak met de relevante instellingen op zullen pakken. Bijvoorbeeld werkgelegenheid bevorderen van hoger opgeleide allochtone vrouwen die niet 'aan de bak komen', ook niet op een lager niveau (behalve in de schoonmaakbranche).

In overleg met het gemeentebestuur (portefeuillehouder) zullen speerpunten worden benoemd.
Provincie:
Tag(s):