donderdag, 27. juli 2006 - 15:15

Het Rampen Identificatieteam (RIT) naar Afghanistan

Den Haag

Het Rampen Identificatieteam (RIT) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) stuurt op verzoek van het ministerie van Defensie vanmiddag vijf mensen naar Afghanistan voor de
identificatie van de slachtoffers van de helikoptercrash die woensdag om het leven zijn gekomen. Het team bestaat uit een teamleider, een tactisch rechercheur, twee technisch
rechercheurs en een tandarts.

Het KLPD heeft in afstemming met het ministerie van BZK - als korpsbeheerder - besloten een RIT-team naar Afghanistan te sturen. Met het ministerie van Defensie zijn afspraken
gemaakt over de veiligheidsvoorzieningen van de teamleden.

Het RIT is een bijzondere bijstandseenheid van de Nederlandse politie. Het team bestaat uit rechercheurs van de regiokorpsen, KLPD-medewerkers en medewerkers van Defensie. De RIT-werkzaamheden zijn voor de teamleden een nevenfunctie naast hun reguliere werk.

Het kernteam bestaat uit ongeveer vijftig personen en kan binnen enkele uren fors worden uitgebreid. Van het RIT maken daarnaast nog externe deskundigen deel uit, zoals forensisch pathologen en odontologen, fysisch antropologen en een team voor postmortale zorg.
Provincie:
Tag(s):