dinsdag, 7. maart 2006 - 9:41

Hinder door afsluiting Kanaal Noord

Apeldoorn

Vanaf maandag 13 maart 2006 kan het verkeer niet meer via Kanaal Noord over de Welgelegenbrug het centrum in en uit rijden. Dit heeft te maken met de onderhoudswerkzaamheden aan de Welgelegenbrug en de aanleg van een aansluiting op Kanaal Noord van de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan (ook wel bekend als de Oostelijke verbindingsweg).

De werkzaamheden duren naar verwachting tot september 2006. Gemotoriseerd verkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via Molenstraat-Centrum, Kanaal Noord, Laan van de Mensenrechten en Kanaal Zuid en vice versa. Ook voor fietsers en voetgangers gelden er omleidingen. Deze worden ter plekke aangegeven. De tijdelijke situatie zal ondanks de maatregelen die de gemeente neemt verkeersoverlast met zich meebrengen.

Zo verwacht de gemeente dat busreizigers met bestemming de Maten en Zuid te maken krijgen met langere reistijden. Om de gevolgen voor de dienstregeling zoveel mogelijk te beperken, wil de gemeente aanverwante lijnen extra versnellen. Het gaat met name om de bussen die door de binnenstad gaan.

Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente de verkeers-regelingen op de busroutes aangepast, zodat het verkeer beter zal doorstromen. Mocht dit niet voldoende zijn dat zetten gemeente en BBA tijdelijk extra bussen in.

De werkzaamheden aan de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan zal hoofdzakelijk bestaan uit het aanleggen van de hoofdrijbanen en de parallelweg. De hoofdrijbanen sluiten straks aan op Kanaal Noord en de Wapenrustlaan. Omdat het tankstation aan de Molenstraat nog niet in eigendom is van de gemeente, wordt de weg nog niet aangesloten op het deel van de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan dat reeds eerder in 2004 is aangelegd.
Provincie:
Tag(s):