donderdag, 5. oktober 2006 - 18:06

Hoe brandveilig is het huis van Youri Mulder?

Enschede

Maandag 9 oktober in alle vroegte inspecteren burgemeester Peter den Oudsten en brandweercommandant Stephan Wevers de woning van Youri Mulder. Er is alle reden om aan te nemen dat de bekende ex-voetballer niet in het bezit is van de levensreddende rookmelder.

Aandacht voor brandpreventie jongeren en studenten
De inspectie is het startschot in Enschede voor de landelijke brandpreventiecampagne. In Enschede is gekozen om in het bijzonder studenten en jongeren te wijzen op de voordelen van de rookmelder en de noodzaak van brandpreventie. Juist in veel woningen waar studenten en jongeren bij elkaar wonen, ontbreken goede brandpreventievoorzieningen.
Dit is niet een specifiek Enschedees problemen. Ook in studentenhuizen in andere steden ontbreken deze voorzieningen vaak, zeker als studenten en jongeren huren van de z.g. ‘huisjesmelkers’. Indien woningen worden verhuurd aan meer dan 5 personen (units) is de eigenaar gebruiksvergunningsplichtig. Dan zijn er veel voorzieningen voorgeschreven. Bij een kleiner aantal bewoners echter niet.

“De situatie is er vaak niet minder gevaarlijk om. Dan is het goed dat studenten/jongeren zelf in gesprek gaan en de woningeigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt. Met simpele en niet al te kostbare middelen kan veel leed voorkomen worden�, aldus burgemeester den Oudsten.

In september zijn reeds alle gebruiksvergunningsplichtige studentenwoningen door de brandweer gecontroleerd. Tijdens de campagneperiode is de brandweer actief bij de UT en de Saxion Hogeschool en vinden er brandweeroefeningen plaats bij de studenten thuis. Verder worden burgers opgeroepen om handtekeningen te verzamelen voor een Rookmelderwet zodat het onderwerp geagendeerd kan worden in de Tweede Kamer op grond van een burgerinitiatief.

Overige activiteiten Brandweer Enschede
De Brandweer Enschede geeft gratis rookmelders weg. Op 28 oktober, nationale rookmelderdag, gaat de brandweer met diverse voertuigen de straat op, om bij mensen thuis te controleren of ze een werkende rookmelder hebben. Op die zaterdag staat er ook een informatiestand van de brandweer op het Van Heekplein. Tevens is er extra aandacht voor de studenten.
Provincie:
Tag(s):