maandag, 13. februari 2006 - 11:16

Hoezen verminderen medicijngebruik astma niet

Maastricht

Hoezen om matras, dekbed en kussen om de blootstelling aan huisstofmijt te minimaliseren, hebben voor astmapatiënten niet tot gevolg dat ze minder medicijnen hoeven te gebruiken. De inhalatie corticosteroïden (de pufjes die ontstekings-remmend werken) moeten in dezelfde mate worden gebruikt als door astmapatiënten die geen hoezen gebruiken.

Dat blijkt uit onderzoek van huisarts Marjolein de Vries, die vrijdag 17 februari promoveert aan de Universiteit Maastricht.

Ontstekingsremmende pufjes vormen de hoeksteen van de behandeling van astma, omdat ze het ontstekingsproces van de luchtwegen behandelen. Vanwege mogelijke bijwerkingen is het van belang om de dosering zo laag mogelijk te houden. Allergie voor huisstofmijt speelt een belangrijke rol bij astma.

Marjolein de Vries onderzocht of het vermijden van huisstofmijt allergenen (de hoezen) leidt tot verminderd gebruik van inhalatie corticosteroïden en een betere astma controle. Ze concludeert dat dat niet het geval is. Astma controle wordt gekenmerkt door onder andere minimalisering van astmasymptomen, preventie van astma aanvallen en een optimale longfunctie.

Op dit moment worden de allergeenwerende hoezen (nog) vergoed door ziektekostenverzekeraars, wanneer een allergie voor huisstofmijt is aangetoond.

Astmapatiënten die hun astma slecht onder controle hebben, worden gekenmerkt door de volgende karakteristieken: een lage sociaal-economische status, een hoge dosering inhalatie corticosteroïden en overgevoeligheid voor een toenemend aantal prikkels.

Rokers hebben hun astma duidelijk slechter onder controle dan niet-rokers, maar het blijkt uit dit onderzoek dat wanneer ze stoppen met roken, hun controle net zo goed wordt als van degenen die nooit hebben gerookt.

Marjolein de Vries verdedigt haar proefschrift ‘Asthma control in general practice, the effect of self-management and allergen avoidance’ op vrijdag 17 februari aan de Universiteit Maastricht. Een paar weken later vertrekt ze naar Australië om daar als huisarts te gaan werken.
Provincie:
Tag(s):