dinsdag, 7. november 2006 - 9:21

Hoge Raad zal uitspraak doen in minimumumloonzaak

Den Haag

Nadat op het verbod van kinderarbeid een uitzondering is gemaakt voor bepaalde lichte werkzaamheden van 13- en 14-jarigen, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet een minimumjeugdloon voor deze leeftijdscategorie willen invoeren, zoals dat wel bestaat voor 15-jarigen.

De vakvereniging FNV en de CNV Jongerenorganisatie zijn daarop een procedure tegen de Staat begonnen om te bereiken dat dat alsnog gebeurt. Zij stellen dat de Staat zich schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie.

De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft in haar vonnis van 11 december 2002 geoordeeld dat inderdaad van leeftijdsdiscriminatie sprake is. Het hof ‘s-Gravenhage heeft op 24 maart 2005 in hoger beroep deze beslissing van de rechtbank bekrachtigd.
Provincie:
Tag(s):