vrijdag, 29. september 2006 - 10:02

Hoge zelfdodingcijfers Surinaamse mannen

Amsterdam

Sterfte door zelfdoding komt onder mannen van Surinaamse en Zuid- en Oost-Europese herkomst veel vaker voor dan onder autochtone mannen. De cijfers voor Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen zijn echter veel lager dan die voor autochtonen. Dit blijkt uit CBS-onderzoek dat zaterdag wordt gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het brutosterftecijfer voor zelfdoding lag in Nederland in 2005 op 9,6 per 100 duizend inwoners. Dat is beduidend lager dan het wereldgemiddelde. Ook in de meeste Europese landen komt zelfdoding vaker voor dan in ons land; in België en Frankrijk zelfs veel vaker.

Het relatief lage Nederlandse cijfer verhult echter opvallende verschillen tussen bevolkingsgroepen. In het algemeen komt zelfdoding vaker voor onder West-Europese allochtonen en onder mannen uit Oost-Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Iran, Sri Lanka en Oceanië.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat pogingen tot zelfdoding vooral vaak voorkomen onder jonge Turkse en Surinaamse vrouwen. Uit gegevens van het CBS over de periode 1996-2004 blijkt echter dat zelfdoding onder deze vrouwen niet of nauwelijks vaker voorkomt dan onder autochtone vrouwen. Onder niet-westers allochtone mannen van alle herkomstgroepen, uitgezonderd de Marokkanen, komt zelfdoding op jongvolwassen leeftijd echter vaker voor dan onder autochtone mannen.

Het meest opvallend is het patroon van zelfdoding bij Surinamers. Hoewel er veel aandacht is voor pogingen tot zelfdoding onder Surinaamse vrouwen, wijkt hun zelfdodingscijfer niet sterk af van het cijfer voor autochtone vrouwen. Onder Surinaamse mannen komt zelfdoding tot middelbare leeftijd echter relatief vaak voor.
Categorie:
Tag(s):