dinsdag, 31. oktober 2006 - 10:39

Hoger beroep OM tegen vonnis kampvuur-incident

Alkmaar

Het Openbaar Ministerie in Alkmaar heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank waarbij een docent van het Jan Arentsz College is vrijgesproken. De docent was door het Openbaar Ministerie gedagvaard op verdenking van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld tijdens het ontsteken van een kampvuur. Er was 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist.

De docent heeft op 16 juni j.l. tijdens een klassenfeest op het strand bij Castricum wasbenzine op een smeulend kampvuur gesprenkeld. Daarbij ontstond een steekvlam waardoor drie leerlingen brandwonden hebben opgelopen. De rechtbank geeft in het vonnis aan dat er sprake is geweest van een uitzonderlijk ongeval waarbij de docent niet had kunnen voorzien dat er een grote horizontale vlam zou optreden. De gevolgen van het ongeval zijn daarom aan de docent niet toe te rekenen, aldus de rechtbank.

Naar mening van het Openbaar Ministerie geeft de rechtbank met dit vonnis aan het juridische begrip schuld een andere invulling dan tot nu toe in de jurisprudentie gebruikelijk is geweest. Of deze invulling de juiste is, acht het Openbaar Ministerie een vraag die tenminste ook door een hogere rechter moet worden beantwoord.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep bij het Hof in Amsterdam zal plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):