woensdag, 18. oktober 2006 - 23:41

Hoger Beroep vraagt om verbetering

Den Haag

In Nederland en enkele omringende landen zijn maatregelen genomen om de toeloop op de hoger beroep rechter enigszins te temperen en ervoor te zorgen dat de procedure kwalitatief goed en tegelijkertijd efficiënt verloopt. Binnenkort worden alle in kaart gebrachte kosten en baten van de hoger beroep procedures besproken met hoger beroep rechters en advocaten, zodat het afwegen van meer en minder goede maatregelen mogelijk wordt.

Dat blijkt uit het woensdag door Minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden internationale studie 'Verbetering van Hoger beroep?' In Nederland, Duitsland, Engeland/Wales en Frankrijk zijn de laatste jaren binnen diverse rechtsgebieden stroomlijningsmaatregelen in de hoger beroep procedure getroffen.

Steeds vaker is de eerste rechterlijke uitspraak meteen de enige, worden bagatelzaken van hoger beroep uitgesloten en verandert het karakter van hoger beroep van een algehele herbeoordeling naar een meer beperkte reviewprocedure.
Het ontbreekt veelal aan empirische gegevens om de voor- en nadelen van de maatregelen te meten.

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg brachten in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie in beeld welke effecten bekend zijn en ontwikkelden een overzicht van kosten en baten van hoger beroep. Bijvoorbeeld de kosten voor procespartijen, als het griffierecht en de advocaatkosten, maar ook de kosten voor de rechterlijke organisatie. De baten van het hoger beroep koppelen de onderzoekers aan de functies van hoger beroep, zoals herstel van fouten, herbeoordeling van zaken en de rechtsvorming.
Provincie:
Tag(s):