vrijdag, 28. juli 2006 - 10:39

Hogere vergoedingen voor Alphense minima

Alphen

Meer Alphenaren met een inkomen op of rond het minimumniveau kunnen straks gebruik maken van een vergoeding uit de bijzondere bijstand. Daarnaast verhoogt de gemeente de bijdragen voor bestaande regelingen. Dit voorstel doet het college aan de gemeenteraad. De raad neemt op 31 augustus 2006 een besluit over dit voorstel.

De afgelopen maanden is in samenspraak met de Clientenraad gewerkt aan het uitbreiden van de bestaande regelingen en het ontwikkelingen van nieuwe regelingen voor Alphense minima. Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn : het motto van de Wet werk en bijstand 'werk boven inkomen', waardoor het aantrekkelijk moet blijven om aan het werk te gaan.

Mensen met een inkomen op bijstandsniveau of met een uitkering op bijstandsniveau zonder arbeidsplicht, kunnen in aanmerking komen voor de witgoedregeling. Per product kan men bijdrage krijgen in de aanschafkosten.

Via de regeling voor jonge gezinnen kunnen ouders met een minimum inkomen tot 110% van de bijstandsnorm voor hun kinderen van 0 tot 18 jaar jaarlijks een bedrag van 100 euro per kind krijgen voor culturele of sportieve activiteiten.

Dit bedrag wordt verhoogd tot 110 euro per kind per jaar. De regeling wordt daarnaast uitgebreid met een tegemoetkoming in de schoolkosten als hun kinderen naar de middelbare school gaan. Het gaat dan om een bedrag van 150 euro per kind in de brugklas en 75 euro voor de overige schooljaren. Verder kunnen zij voor de aanschaf van een computer eenmalig 600 euro per huishouden krijgen en een bedrag van 200 euro van de gemeente lenen.

Omdat vorig jaar slechts 70 personen in aanmerking kwamen voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten, is de doelgroep uitgebreid. De regeling is bedoeld voor de bekostiging van de 'niet direct zichtbare meerkosten'die samengaan met de ziekte of handicap.

Op dit moment komen alleen personen die bijzondere bijstand voor ziektekosten hebben ontvangen in aanmerking voor de regeling. Straks komen bijvoorbeeld ook mensen met een WAO-uitkering of mensen die gebruik maken van een Wvg-voorziening in aanmerking voor deze regeling. Zij krijgen straks een bijdrage van 260 euro per persoon.

De ouderenregeling is destijds in het leven geroepen om ouderen met een minimum inkomen (110% van de bijstandsnorm) iets meer financiele ruimte te bieden. Nu krijgen alleenstaande ouderen 125 euro per jaar en echtparen 200 euro. Deze bedragen worden met 10 euro verhoogd.
Verdere procedure

Als de gemeenteraad op 31 augustus 2006 het beleid vaststelt, start in september een campagne om bekendheid te geven aan deze regelingen. Bestaande klanten van de gemeente krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.
Provincie:
Tag(s):