zondag, 16. juli 2006 - 22:27

Hogeschool Drenthe begint nog dit jaar met bouw van kenniscampus in Emmen

Emmen

Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van de nieuwe kenniscampus van de Hogeschool Drenthe in Emmen. De kenniscampus wordt een belangrijke schakel in de tweezijdige kennisoverdracht tussen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe en de aangrenzende regio’s.

“De kenniscampus moet een plaats worden waar bedrijfsleven en onderwijs, MBO en HBO, elkaar niet alleen ontmoeten waar het gaat om kennisuitwisseling, scholing en het bevorderen van het ondernemerschap, maar onderwijs en bedrijfsleven moeten er in feite naadloos in elkaar over gaan. Het doel is een drempelloze voorziening te realiseren,� zegt Martin Giesen, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Drenthe.

Giesen is bijzonder verheugd dat de bouw van de kenniscampus op korte termijn kan beginnen. “Het project is in onze ogen van groot belang voor het bevorderen van de kenniscirculatie tussen onderwijs en bedrijfsleven en het versterken van wat we noemen de regionale kenniseconomie. De kenniscampus gaat een impuls leveren aan het versterken van de positie van het bedrijfsleven in de regio, nu de maak-industrie snel plaats maakt voor meer kennisintensieve bedrijven.�

Wethouder Gezienes Evenhuis van de gemeente Emmen onderschrijft de woorden van bestuursvoorzitter Giesen. “We kunnen niet genoeg inzetten op het versterken van de kennisoverdracht tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want we moeten het ook in deze regio steeds meer van die kennis hebben. We hebben een Hogeschool Drenthe die prima staat aangeschreven, maar de wisselwerking met de bedrijven kan nog beter. Ook vanuit de bedrijven richting de hogeschool. Die wisselwerking wordt overigens al steeds intensiever, nu in het kader van het Bacho-project – het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Bargermeer, ook op het gebied van kennisoverdracht – een speciale netwerkfunctionaris actief is vanuit de hogeschool richting de ondernemers.�

Vanuit de ondernemers op het bedrijventerrein Bargermeer wordt gereageerd bij monde van Han Wiendels, de directeur van de Vereniging Parkmanagement Bargermeer (VPB). “Het versterken van kennisoverdracht is één van de speerpunten in het Bahco-programma. De kenniscampus die nu wordt gebouwd kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Je ziet dat daar waar dit soort formules wordt gehanteerd, bij universiteiten en hogescholen, dat ontwikkelingen elkaar gaan versterken. Er ontstaan nieuwe bedrijven, er komen steeds meer samenwerkingsverbanden. Het onderwijs en het onderzoek komt makkelijker bij het MKB binnen en het MKB stapt makkelijker op de hogeschool af. Over die kennisuitwisseling hebben we in het kader van het Bahco-project een dik jaar geleden al afspraken gemaakt tussen de VPB en de Hogeschool Drenthe. Ik constateer in de praktijk dat we de eerste positieve resultaten van de nauwe samenwerking tussen de VPB en de hogeschool al kunnen zien doordat meer bedrijven de weg naar de hogeschool hebben gevonden en de hogeschool makkelijker toegang krijgt tot de bedrijven. Voor bijvoorbeeld stagiaires, maar ook om specialisten uit bedrijven te vragen hun kennis over te dragen op studenten.�

De bouw van de kenniscampus bij de Hogeschool Drenthe moet 1 januari 2008 zijn afgerond. Het complex is ontworpen door het architectenbureau AAS uit Emmen/Groningen.
Provincie:
Tag(s):