dinsdag, 12. december 2006 - 9:12

Hogeschool Groningen ontwerpt educatieve game

Groningen

Studenten van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen hebben samen een computerspel ontwikkeld voor basisschoolkinderen. De studenten deden dit binnen het nieuwe keuzethema ‘Games in het basisonderwijs.’ Dit thema heeft als doelstelling de toekomstige basisschoolleraren vertrouwder te maken met ICT en informatici bewuster te maken van de doelgroepen waarvoor zij werken.

In het keuzethema staat multidisciplinair samenwerken centraal. Door studenten te laten samenwerken en kennis te delen worden ze zich bewuster van elkaars werkomgeving en zijn ze beter in staat te functioneren in hun uiteindelijk beroep. Tevens draagt dit specifieke thema bij aan het verkleinen van de kloof tussen het moderne basisschoolkind dat opgroeit in een computerwereld en de leerkracht van de toekomst.

Het idee voor het spel komt van basisschool De Starter in Groningen. De Starter neemt deel in het OC&W/ESA Deltaproject dat zich erop richt om basisschoolleerlingen via het thema ruimtevaart te interesseren voor wetenschap en techniek. Het concept dat de studenten bedachten, bestaat uit een reis in de ruimte. Via drie minigames leren kinderen spelenderwijs iets over de maan, het zonnestelsel en de historie van de ruimtevaart.Het keuzethema vormt de start van een structurele samenwerking tussen beide instituten van de hogeschool rond het thema ICT in het basisonderwijs.
Provincie:
Tag(s):