zaterdag, 23. september 2006 - 11:12

Hondenuitrenveld ingebruik genomen

Op de hoek van de Schoolstraat en Roggeveenstraat in Glanerbrug is een hondenrenveld ingericht met financiële steun van Buurt in Actie. Buurt in Actie is een project waarbij bewoners de kans krijgen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Verschillende buurtbewoners kwamen met het verzoek om een plek waar honden vrij kunnen rennen. Hun wens is hiermee vervuld.

Het gaat om het perceel waar een voormalige jeugdhonk was gevestigd. Door middel van een aantal kleine aanpassingen is het verwilderde grasveld veranderd in een hondenrenveld. Er is een hekwerk met een poortje geplaatst en daarbuiten is een HUP (hondenuitlaatplaats) met houtsnippers aangelegd. De komende week wordt het jeugdhonk verwijderd en wordt er nog een speelattribuut voor honden geplaatst.

De locatie is tijdelijk. Over anderhalf jaar wordt op het betreffende terrein een gezondheidscentrum gebouwd. Tot die tijd kunnen hondenbezitters uit Glanerbrug-Zuid en omgeving hier terecht met hun viervoeters.

Na de opheffing van het hondenrenveld, worden het hekwerk en het poortje op een andere plek hergebruikt.
Provincie:
Tag(s):