dinsdag, 19. september 2006 - 10:29

Hoogheemraadschap gaat visstand inventariseren

Maassluis

Vanaf 18 september tot half oktober onderzoekt het Hoogheemraadschap van Delfland door het hele gebied de visstand in sloten en kanalen. De toestand waarin de visstand verkeert, zegt veel over de waterkwaliteit, aldus het Hoogheemraadschap.

In verschillende sloten en kanalen worden vissen gevangen en één voor één bekeken op soort, lengte en gewicht. Ook wordt onderzocht hoe de leeftijdsopbouw en conditie van de vis is. Dit gebeurt op een zo diervriendelijk mogelijke manier, maar helaas kan Delfland niet voorkomen dat een aantal vissen beschadigd raakt en niet kan worden teruggezet.

Het onderzoek vindt plaats in overleg met de hengelsportverenigingen in het gebied (verenigd in de Visstandbeheercommissies). Leden van deze verenigingen zijn op een aantal plaatsen aanwezig om informatie geven over de gang van zaken. Beroepsvisser Wilkin den Boer en het bureau VisAdvies voeren het onderzoek in opdracht van Delfland uit.

Een deel van het onderzoek vindt 's avonds en 's nachts plaats. Hierdoor kan op enkele plaatsen in Den Haag, Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland, Schiedam en Rotterdam soms enige overlast ontstaan. Delfland probeert natuurlijk de overlast zo veel mogelijk te beperken. Bewoners van plaatsen waar 's nachts gewerkt gaat worden, krijgen hiervan tijdig bericht.
Provincie:
Tag(s):