maandag, 3. april 2006 - 9:02

Hoogopgeleiden weten niet wat ze met studie moeten

Haarlem

Als de kloof tussen werkgevers en de aankomende generatie
werknemers, hoogopgeleide twintigers, niet wordt gedicht, zullen veel vacatures voor starters onbenut blijven. Ondanks dat de nieuwe generatie twintigers super gemotiveerd is en positief in het leven staat, weet ze niet wat ze in het bedrijfsleven of bij de overheid allemaal met een afgeronde HBO of universitaire studie kan doen.

Hoogopgeleide starters hebben volgens weekblad Intermediair veel begeleiding nodig om een baan te vinden die bij hun studie past. Dat is deels te wijten aan de nieuwe onderwijsstructuur (BaMa), deels aan de enorme toename van het aantal studierichtingen.

Om hoogopgeleide studenten in de laatste fase van hun studie beter te kunnen begeleiden richting arbeidsmarkt, komt Intermediair met een speciale website genaamd intermediairfw.nl. Volgens hoofdredacteur Peter ter Horst is intermediairFw: het eerste online podium speciaal voor starters én werkgevers.

Ter Horst: 'Ons nieuwe platform is hard nodig. Wij wijzen hoogopgeleiden de weg. Er dreigen op korte termijn veel vacatures niet ingevuld te worden. Intermediairfw.nl is er enerzijds voor hoogopgeleiden in de laatste fase van hun studie, een positieve, kritische groep nieuwe werknemers met nieuwe wensen over de verhouding tussen werk en privé, hoge verwachtingen over zelfontplooiing en veel energie. Anderzijds biedt de website werkgevers de mogelijk met hen in contact te komen als ze willen weten wat er onder starters leeft'.

Ook werkgevers hebben op hun beurt moeite aansluiting te vinden bij de nieuwe generatie werknemers, de groep jongeren geboren na 1980 en opgegroeid in een periode van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Door de groei van het aanbod in vacatures moeten werkgevers meer kennis hebben van het grote aanbod van studies en inzicht in de wijze hoe de generatie aankijkt tegen het leven. Ze klagen vaak over een vertroetelde generatie met te hooggespannen verwachtingen.
Provincie:
Tag(s):