woensdag, 22. november 2006 - 17:29

Hoogste punt school Oostindië bereikt

Leek

Het schoolgebouw aan De Knip 1 in Oostindië krijgt steeds meer vorm. De fundering en wanden zijn gereed en op dit moment wordt hard gewerkt aan de opbouw en indeling van de school. Op vrijdag 24 november a.s. om 10.30 uur onthult wethouder Ben Plandsoen officieel het hoogste punt.
De school vervult komende jaren een tijdelijke functie voor meerdere scholen.

Het schoolgebouw kent inmiddels een lange geschiedenis. Tot begin 2006 was het gebouw in gebruik bij de Internationale Schakelklas (ISK-gebouw) aan de Schelp in Leek. In oktober volgde de verplaatsing naar Oostindië en werd een begin gemaakt met de opbouw en verbouwing.

In goed overleg zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt over het gebruik van het schoolgebouw. Komende jaren wordt het gebouw gebruikt worden door:

- School voor speciaal basisonderwijs 't Hoge Holt uit Roden (2007)
- De openbare basisschool De Nijenoert (2008). Het gaat hier om tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw van de Nijenoertschool aan de Groevelaan/Nijenoertweg
- De openbare basisschool Centrumschool (vanaf 2009). De Centrumschool zal het gebouw enkele jaren gebruiken, samen met een dependance van de christelijke basisschool de Tweesprong.
Het is de bedoeling dat de Centrumschool en de dependance van de Tweesprong op den duur verhuizen naar een nieuw gebouw in Oostindië.
Provincie:
Tag(s):