maandag, 24. april 2006 - 16:51

Hotels.nl daagt gemeente Joure uit

Joure

Hotels.nl gaat het aantal schapen aan de rotonde bij Joure met nog vier kuddes uitbreiden naar in totaal 60 schapen. Het bedrijf heeft dit besloten nadat de gemeente Joure de dwangsom om de schapen te verwijderen verhoogde naar 50.000 euro. Shirtsponsor Hotels.nl is teleurgesteld over het uitblijven van een inhoudelijke reactie op haar schriftelijk neergelegde zienswijze die zij samen met initiatiefnemer Lease-a-Sheep bij de gemeente indiende.

'De enige reactie was het verhogen van de dwangsom. In plaats van het spekken van de gemeentekas van Joure breiden wij liever het aantal kuddes uit, waarmee we de boeren en het goede doel nog extra laten profiteren', stelt het bedrijf, dat meent juridisch volkomen in haar recht te staan. 'Het gaat hier om shirtsponsoring. Dat is bij wet nergens verboden'.

In overleg met de eigenaar van de schapen bij Joure, Lease-a-Sheep, is besloten de vier nieuwe kuddes vanaf morgen in te zetten. Alle schapen op die locatie zullen dan een dekje dragen met de tekst: 'Burgemeester bedankt'. Ook de huidige kudde wordt van een nieuw dekje voorzien.

'Door zijn opstelling heeft de burgemeester ons een hoop publiciteit opgeleverd, tot in het buitenland aan toe. Daarvoor zijn we hem uiteraard zeer erkentelijk. We willen de zaak niet onnodig op de spits drijven, vandaar deze actie met een knipoog', aldus algemeen directeur Miechel Nagel van Hotels.nl.
Provincie:
Tag(s):