maandag, 3. april 2006 - 15:27

Houtkrullen is afvalstof

Roermond

De economische politierechter heeft een bedrijf uit Maasbree veroordeeld voor het zich ontdoen van houtkrullen tot een geldboete van € 500,00. Het bedrijf stelde zich op het standpunt dat zij ramen, deuren, kozijnen en houtkrullen produceerde. De houtkrullen waren in de visie van het bedrijf geen bedrijfsafvalstoffen, maar een product dat aan maneges en koeienbedrijven werd verkocht.

De economische politierechter oordeelde dat zaagsel, schaafsel afkomstig van houtverwerking op de Europese afvalstoffenlijst is vermeld en daarom houtkrullen als afvalstof dient te worden aangemerkt.

Voorts oordeelde de economische politierechter dat voor de invulling van het begrip "afvalstof" doorslaggevend is de wijze van het "zich ontdoen" van de stof. De economische politierechter verwijst daarbij naar een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 januari 2004 waarin zij heeft gesteld dat het zaagsel, de houtstof en de houtkrullen waar het daar om ging, restproducten zijn van de houtverwerkende industrie, die niet bewust worden geproduceerd en die niet kunnen worden gebruikt overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming van het niet bewerkte hout. Volgens de maatschappelijke opvatting betreft het bedrijfsafvalstoffen waarvan de houtverwerkende industrie zich dient te ontdoen.
Provincie:
Tag(s):