woensdag, 9. augustus 2006 - 8:50

Hugo de Grootplein krijgt rotonde

Amsterdam

Ter vervanging van de kruising met verkeerslichten komt er een rotonde op het Hugo de Grootplein. De rotonde verbetert de doorstroming van het verkeer, vooral voor fietsers.
Een rotonde is goed inpasbaar in deze stedelijke omgeving. Het verkeer stroomt hier beter door dan op de kruising, de veiligheid van het verkeer is goed te regelen en een rotonde draagt bij aan een lichte verbetering van de luchtkwaliteit.

De rotonde maakt onderdeel uit van de herinrichting van de 2e Hugo de Grootstraat en het Hugo de Grootplein. De 2e Hugo de Grootstraat is naast stedelijke verkeersader een monumentale stadsstraat die, samen met het Hugo de Grootplein, dienst doet als winkelcentrum voor de Frederik Hendrikbuurt.

In de drukke verkeer- en winkelstraat fungeert het plein als ‘rustpunt’. Het middendeel wordt met groen ingericht. Aan de gevels komt een verblijfszone die tevens als doorgaande voetgangersroute dienst doet. Dit is ook de plek voor uitstallingruimte voor winkeliers en terrasjes. Op het plein komen comfortabele banken. Verder wordt het zoveel mogelijk vrij van obstakels. Bijzondere verlichtingselementen markeren dit plein en vergroten de herkenbaarheid.
Provincie:
Tag(s):