dinsdag, 26. september 2006 - 9:22

Huisbezoek niet langer standaard bij bijstandsuitkering

Groningen

De dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente Groningen zal voortaan alleen nog een huisbezoek afleggen, bij aanvraag van een bijstandsuitkering, als de informatie die de aanvrager versterkt daar aanleiding voor geeft.

Het college verwacht meer effect van het gericht afleggen van huisbezoeken. Van januari tot juni 2006 heeft de dienst SOZAWE ongeveer negenhonderd huisbezoeken afgelegd bij mensen die een uitkering aanvroegen. In 37 gevallen is naar aanleiding van het huisbezoek geen uitkering toegekend.
Provincie:
Tag(s):