maandag, 6. november 2006 - 22:48

Huiselijk geweld is niet normaal

Winterswijk

Met steun van de provincie starten de vier Gelderse centrumgemeenten: Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen een publiekscampagne om de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld breed onder de aandacht te brengen van alle inwoners in Gelderland. De campagne wordt officieel geopend op 27 november in Musis Sacrum in Arnhem.

De campagne duurt vijf weken en is erop gericht om het nummer 0900-6600066 zo bekend mogelijk te maken.

Huiselijk geweld is in Nederland de meest voorkomende vorm van geweld, maar haalt zelden de media. Vaak blijft huiselijk geweld onzichtbaar, omdat het zich achter de voordeur afspeelt. Het gaat hierbij om verschillende vormen zoals: lichamelijk geweld, geestelijk geweld en seksueel misbruik. De slachtoffers vragen zelden of pas heel laat om hulp. Dit komt door schaamte, het gevoel de enige te zijn die dit overkomt, of juist de aangeprate overtuiging dat het ‘normaal’ zou zijn.

Met de campagne willen de provincie en gemeenten er de aandacht op vestigen dat huiselijk geweld niet normaal is en dat hulp kan worden geboden. Iedereen die in zijn omgeving of in de beroepspraktijk te maken heeft met huiselijk geweld kan voor advies en informatie terecht bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dus niet alleen slachtoffers, maar ook plegers, getuigen en professionals.

Voor de campagne wordt gebruik gemaakt van busreclame, abri’s, radiospotjes, posters, boomerangkaarten en huis-aan-huisbladen.
Provincie:
Tag(s):