dinsdag, 28. maart 2006 - 13:15

Hulpverlening aan slachtoffers loverboys effectief

Zwolle

De resultaten van het Plan van Aanpak Loverboys 2003 - 2005 zijn bekend. Daarmee is het aantal (mogelijke) slachtoffers en verdachten in beeld gebracht. Uit de nieuwste cijfers over de tweede helft van 2005 blijkt dat het aantal verdachten daalt. Bovendien is honderd procent van de gemelde, mogelijke slachtoffers bereikt door hulpverleners. De 19 meisjes en vrouwen die in de tweede helft van 2005 gemeld zijn, namen deel aan een hulpverleningstraject of maakten gebruik van een opvangplaats.

In de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 kwamen in totaal 193 meldingen van mogelijke slachtoffers. In de werkgroep, waarin allerlei betrokken organisaties deelnemen, zijn de situaties besproken en zijn acties ondernomen. Dat heeft geleid tot 83 hulpverleningstrajecten en 27 gerealiseerde opvangplaatsen. Sinds 2003 is het aantal meldingen van slachtoffers per half jaar gedaald. Naast de veronderstelde afname van de problematiek is dat ook het gevolg van een beter beeld van de problematiek in de samenleving.

Vanuit diverse kanten ontvangt de politie meldingen over mogelijke daders. Waar mogelijk vervolgt het Openbaar Ministerie altijd verdachten van mensenhandel en dus ook van loverboys. In de tweede helft van 2005 daalde het aantal meldingen bij de politie van mannen die mogelijk betrokken zijn bij loverboypraktijken. Dat komt overeen met het beeld van de politie dat in Zwolle minder mannen actief zijn met loverboypraktijken. In de tweede helft van 2005 werden drie verdachten vervolgd en één verdachte veroordeeld. In totaal zijn in de afgelopen drie jaar in Zwolle vijf loverboys veroordeeld voor mensenhandel.

Eind 2005 werd het Plan van Aanpak Loverboys 2003-2005 geëvalueerd. Daaruit bleken reeds de positieve resultaten. Ook de partners binnen dit project zijn tevreden over de manier waarop de loverboyproblematiek door de gemeente is opgepakt. Alhoewel de resultaten tevreden stellen is de maatschappelijke problematiek - ook na uitvoering van het plan van Aanpak Loverboys 2003-2005 - nog actueel. Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle en de gemeenteraad hebben een nieuwe aanpak vastgesteld voor de periode van 2006 tot en met 2009.

De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat een ketenaanpak van preventie, hulpverlening en repressie onder regie van de gemeente, essentieel is bij het voorkomen en bestrijden van deze problematiek. Daarom gaat Zwolle ook de komende vier jaar inzetten op het voorkomen en bestrijden van loverboyproblematiek. Voortzetting van de aanpak de komende jaren is gewenst, waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen omtrent loverboyproblematiek.

Ondertussen blijft de inzet op preventie groot. Zo zijn onlangs subsidieverzoeken van twee Zwolse onderwijsinstellingen gehonoreerd. Op het Greijdanus College wordt in het schooljaar 2005-2006 voorlichting gegeven door het Scharlaken Koord. De activiteit richt zich onder meer op het vergroten van de weerbaarheid van meisjes ten opzichte van loverboys. Ook de Thorbecke Scholengemeenschap krijgt subsidie voor een activiteit. Op die scholengemeenschap worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):