woensdag, 6. december 2006 - 15:12

Hulst krijgt certificaat veilig ondernemen

Hulst

Op dinsdag 12 december 2006 ontvangt burgemeester J.F. Mulder de ‘eerste ster’ van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).Dit certificaat geeft aan dat gemeente, ondernemers, brandweer en politie samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten in het winkelgebied van de Hulster binnenstad.

Het certificaat wordt uitgereikt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). De uitreiking vindt plaats omstreeks 12.30 uur in restaurant Het Bonte Hert aan de Grote Markt te Hulst.

In mei 2006 is in het winkelgebied binnen de vesten van Hulst, het gebied Stationsweg, Stationsplein en een klein gedeelte van de Absdaalseweg, gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad, gemeente, brandweer en politie hebben de handen ineengeslagen om criminaliteit en overlast aan te pakken.

Voor het verkrijgen van de ‘eerste ster’ is een aantal stappen doorlopen, zoals een enquête bij ondernemers, een inventarisatie in het winkelgebied en het opstellen van een actieplan.

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer het invoeren van huisregels voor de klanten in winkels, het organiseren van trainingen voor winkelpersoneel en het aanpakken van donkere plaatsen in het winkelgebied.
Ook zijn er afspraken over het uitbreiden van fietsparkeerplaatsen, het geven van voorlichting aan ondernemers door de politie en het invoeren van winkelscans bij ondernemers.

Het is de bedoeling dat deze acties de komende 2 jaar worden uitgevoerd. De coördinatie van het actieplan gebeurt door de gemeente Hulst in nauwe samenwerking met het Bezoekersmanagement Hulst.

De Kamer van Koophandel Zeeland is blij met de uitreiking van de eerste ster in Zeeland. Ook al is de veiligheid van ondernemers, personeel en consumenten in Zeeland goed te noemen (in vergelijking met andere delen van Nederland), dient Hulst als voorbeeld voor andere Zeeuwse winkelgebieden en bedrijventerreinen. De Kamer van Koophandel, als initiatiefnemer van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing, brengt in andere steden, zoals Terneuzen, Goes en Zierikzee, partijen bij elkaar om het Veilig Ondernemen te bespreken.
Provincie:
Tag(s):