vrijdag, 3. november 2006 - 15:55

Hunebedbewoner haalt kerncentrale neer

Drouwen

Met het neerhalen van een kerncentrale op een es tussen Drouwen en Gasselte hebben de milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe vrijdagmiddag de actie ‘Dit kan niet waar zijn!’ ingeluid. De kerncentrale met een hoogte van 10 meter werd neergehaald door een woedende hunebedbewoner die opstond uit het hunebed in de buurt van de centrale. Zijn rust werd ruw verstoord, nu hij vernam dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en de opslag van kernafval in zijn ondergrond.

Deze Hun liet zijn graven en resten van nederzettingen na aan de generaties die na hem Drenthe kwamen bewonen. Hij kan het gewoon niet begrijpen dat de overheid op termijn afval in de Drentse, Groningse of Friese ondergrond zou willen stoppen. “Had mijn volk dat gedaan, dan zaten jullie en honderden generaties opgescheept met al dat gevaarlijke afval.�

De milieufederaties begrijpen de ontstane onrust en delen zijn standpunt. Zij zijn van mening dat er al te veel kernafval is en vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat er niet nog meer afval ontstaat. Dat betekent zo snel mogelijk uitfaseren van kernenergie en zeker geen bouw van een nieuwe centrale. Voor het afval dat nu bovengronds wordt opgeborgen geldt dat in de komende 100 jaar moet worden geïnvesteerd in het onschadelijk maken van het afval.

De milieufederaties zijn verontwaardigd over het feit dat na 30 jaar de discussie over opslag van kernafval weer opgestart wordt. Via de website www.kannietwaarzijn.nl worden de mensen in Noord-Nederland opgeroepen om deze verontwaardiging te delen en hun stem tegen kernenergie en opslag in de ondergrond laten klinken. Met de reacties willen de milieufederaties de Provinciale Staten oproepen zich krachtig te blijven verzetten tegen de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales en tegen de dreigende proeven voor opslag in de ondergrond.

Christiaan Teule van de Milieufederatie Drenthe: “Juist Noord-Nederland onderscheidt zich met vele projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Hèt alternatief voor kernenergie! En daarbij: kernenergie past toch helemaal niet bij ons imago van een innovatief, mooi, natuurlijk en schoon Noord-Nederland?�
Provincie:
Tag(s):