maandag, 30. januari 2006 - 16:49

Huurders gaan actievoeren op de Dam

Amsterdam

Op 8 april gaan Nederlandse huurders op de Dam actievoeren tegen het huurbeleid van minister Dekker(VROM). Maandag presenteerden zij hun plannen op het FNV hoofdkantoor in
Amsterdam. Het actiecomité bestaat maar liefst uit 14 organisaties, waaronder de FNV, de Woonbond, de Landelijke Studentenvakbond, de ouderenorganisaties, de cliëntenraden en een groep kritische directeuren van woningcorporaties.

Dat het verzet tegen het voorgenomen huurbeleid zo breed is, komt doordat de plannen van minister Dekker een regelrechte bedreiging vormen voor de koopkracht. Dekker bezuinigt op de huurtoeslag. en zij wil de huren fors (boven het inflatiepercentage) laten stijgen. Bovendien moet één op de vier huurders in de naaste toekomst een markthuur gaan betalen.

Woningcorporaties die een meer sociaal beleid willen voeren, wordt dat nagenoeg onmogelijk gemaakt doordat alle verhuurders voortaan moeten meebetalen aan de uitgaven van het rijk voor de huurtoeslag. Verhuurders worden eenvoudigweg gedwongen die belasting door te berekenen in de huurprijzen. Ironisch genoeg wordt die belasting 'Betaalbaarheidsheffing' genoemd, terwijl het in feite een 'Huurheffing' is.

De demonstratie op 8 april wordt het hoogtepunt van een hele reeks lokale acties. Daarbij werken huurdersorganisaties plaatselijk nauw samen met de afdelingen van vakbonden, ouderenorganisaties, cliëntenraden, comités 'Stop Dekker', steunpunten 'Keer het Tij' en andere maatschappelijke organisaties.

Ook de plaatselijke politiek wordt aangesproken op de betaalbaarheid van het huren. Teveel betaalbare woningen hebben de laatste jaren het veld moeten ruimen voor dure huur- en koopwoningen. Momenteel bedraagt het tekort aan woningen 445.000, terwijl de corporaties voor de komende vijf jaar hooguit 111.000 nieuwe woningen zullen bouwen. Dat zijn dan ook nog eens in meerderheid dure huur- en koopwoningen.

Over heel Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd. Van Beilen tot Rotterdam, van Rotterdam tot Kerkrade. Het bezoek van minister Dekker aan een bijeenkomst met 'experts in de volkshuisvesting' in Amsterdam (23 januari) leverde een fel protest op van tegen haar woonbeleid demonstrerende huurders. Vrijdag 28 januari organiseerde Huurdersvereniging Oost/Watergraafsmeer (HVOW) een verkiezingsdebat, waarbij acht lijstrekkers in debat gingen met ruim 100 huurders.

Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van het huurbeleid zijn, zal voor zoveel mogelijk stadswijken worden berekend hoeveel percent van de huurwoningen in de overgangsregeling zit en 'geliberaliseerd' gaat worden. Dat maakt voor huurders duidelijk waar de grootste klappen gaan vallen.

Voor Amsterdam werd al berekend dat de huren in het Centrum en Oud-Zuid al gauw 100 tot 120 euro hoger komen te liggen, doordat nu al een hoger maximum geldt voor de jaarlijkse huurverhoging voor de woningen die in 2010 mogelijk een vrije markthuur moeten opbrengen. 3 Februari heeft er in Amsterdam een symposium plaats over deze problematiek. 17 Februari wordt er in Groningen een symposium gehouden over de betaalbaarheid van het huren.
Categorie:
Tag(s):