zaterdag, 22. juli 2006 - 10:16

Iepen verstoren radarbeelden

Utrecht

Achttien Hollandse iepen op een talud langs het Amsterdam-Rijnkanaal verstoren de radarbeelden voor het scheepvaartverkeer. De kronen van de bomen staan voor een radarscanner die staat opgesteld aan de oostkant van de zogenaamde 'Demkabocht'. Om gevaarlijke situaties te voorkomen laat Rijkswaterstaat de kronen van zeventien iepen met spoed halveren.

Voor deze bomen wordt tevens een versnelde kapvergunningsprocedure doorlopen. Eén iep is door zijn beperkte omvang niet vergunningplichtig. Wanneer de bomen precies worden gesnoeid is niet bekend.
Provincie:
Tag(s):