woensdag, 30. augustus 2006 - 12:57

IGZ legt Maasziekenhuis maatregelen op

Boxmeer

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft 11 maatregelen opgelegd aan het Maasziekenhuis in Boxmeer. Die moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg van
ziekenhuis weer op een aanvaardbaar peil komt. Alle opgelegde maatregelen moeten voor 1 juli 2007 zijn uitgevoerd. Tot die tijd blijft de inspectie het Maasziekenhuis in Boxmeer scherp in de gaten houden.

De maatregelen behelzen samengevat het opzetten van een nieuwe chirurgenmaatschap, een betere incidentenregistratie en uitvoering van het plan van aanpak voor
kwaliteitgaranties en patiëntveiligheid. Verder mag het Maasziekenhuis complexe ingrepen, die weinig worden verricht, niet meer uitvoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om operaties bij slokdarmkanker en slagaderverwijding. De IGZ vindt dat kleine ziekenhuizen, zoals het Maasziekenhuis, terughoudend moeten zijn met het uitvoeren van
ingewikkelde operaties, die weinig worden uitgevoerd. Door gebrek aan ervaring kunnen namelijk veiligheidsrisico's voor de patiënt ontstaan.

De inspectie vindt dat de gedoogcultuur binnen het hele ziekenhuis ernstige risico's voor de patiëntenzorg met zich meebrengt. Er is bijvoorbeeld weinig bereidheid om fouten
te melden en er van te leren. Directie en staf van het Maasziekenhuis hebben inmiddels de door inspectie opgelegde maatregelen en aanbevelingen op het gebied van patiëntveiligheid voortvarend ter hand genomen. Maar de inspectie maakt zich nog zorgen of er voldoende
draagvlak en capaciteit is voor een succesvol resultaat. Met name de door het ziekenhuis aangedragen oplossingen voor hun cultuurproblemen ervaart de inspectie als een sluitpost.

Aanleiding tot het onderzoeksrapport van de IGZ waren de langdurige problemen binnen de maatschap heelkunde van het Maasziekenhuis. Na bestudering van alle dossiers en negen meldingen naar aanleiding van de publiciteit komt de inspectie tot de conclusie dat er sprake is geweest van verwijtbare fouten van chirurgen. Maar door maatregelen is de kans op herhaling gering. Daarom heeft de inspectie besloten geen tuchtklacht in te dienen.
Provincie:
Tag(s):