woensdag, 9. augustus 2006 - 10:48

IJsselmeer naar zomerstreefpeil van NAP -20cm

IJsselmeer

Rijkswaterstaat heeft besloten om het peil van het water in het IJsselmeer langzaam weer te laten dalen naar het zomerstreefpeil van NAP -20cm. Door de plotselinge weersomslag van vorige week en de voldoende aanvoer via de Rijn die ook het IJsselmeer voedt, is het niet langer nodig een buffer te handhaven.

Eind juli creeërde Rijkswaterstaat die waterbuffer door tijdelijk het peil te verhogen tot maximaal NAP -12cm. Dat gebeurde op basis van de verwachting dat een te droge julimaand, statistisch gezien vaak gevolgd wordt door een te droge augustusmaand. Die situatie doet zich nu hoogst waarschijnlijk niet meer voor.

Er is de laatste dagen al vrij veel neerslag gevallen en ook de voorspellingen geven aan dat er van droogte vermoedelijk geen sprake meer zal zijn. Vandaar de keuze het zomerstreefpeil weer aan te houden. Vanaf 9 augustus zal daarom de gevormde waterbuffer binnen één week weer worden afgespuid naar de Waddenzee.

Door de onvoorzien snelle weersomslag begin augustus is het ontstane neerslagtekort deels ingelopen. Op basis van de weersvooruitzichten voor de komende tien dagen is het de
verwachting dat het tekort verder zal teruglopen. Deze zomer worden er dan ook verder geen problemen meer verwacht met de droogte.
Provincie:
Tag(s):