dinsdag, 10. oktober 2006 - 13:20

Illegale vervangings-katalysatoren op de markt

Den Haag

De VROM-Inspectie onderzoekt deze weken de automaterialenbranche op illegale vervangingskatalysatoren. Dit naar aanleiding van signalen uit de markt dat er niet goedgekeurde vervangingskatalysatoren worden verkocht.

Wordt een katalysator vervangen door een niet goed functionerend exemplaar, dan leidt dat tot een forse toename van de uitstoot van milieuschadelijke en giftige gassen uit de uitlaatgassen van de motor. Met een verslechtering van de Nederlandse luchtkwaliteit als gevolg.

De VROM-Inspectie wil met het onderzoek controleren of de op de Nederlandse markt aanwezige vervangingskatalysatoren voldoen aan de wettelijke (Europese) eisen. Daarnaast moet de productie van en/of handel in niet goedgekeurde en niet gecertificeerde vervangingskatalysatoren worden beëindigd. Bij overtredingen, kan de VROM-Inspectie bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Bijvoorbeeld door het opleggen van een procesverbaal.

Om duidelijk te krijgen wat in de markt speelt, houdt de inspectie controles bij een tiental importeurs. De controles richten zich op de aanwezigheid van een typegoed-keuringsmerk dat aanwezig moet zijn op de katalysator en op een bijbehorend voertuigtypelijst en goedkeuringscertificaat. Het onderzoek is eind oktober 2006 klaar. De resultaten van de actie worden voorgelegd aan de autobranche, verenigd in RAI Vereniging en Bovag.
Provincie:
Tag(s):