zaterdag, 16. september 2006 - 12:05

Impressies van de Joodse ziel in synagoge

Enschede

Het Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur presenteert van 17 september t/m 13 december 2006 de expositie “JIDDISJKAIT: Impressies van de Joodse ziel� van het kunstenaarsechtpaar Marc de Klijn (1939) en Henny van Hartingsveldt (1952) in de synagoge te Enschede.

Op de expositie ‘JIDDISJKAIT’ worden een reeks acrylschilderijen, aquarellen, oliepastels, krijttekeningen en keramische beelden en objecten getoond, die de Joodse belevingswereld op persoonlijke wijze visualiseren. Bij de keramiek gebeurt dit vooral op een beeldende abstracte en in de schilderijen meer op een expressief figuratieve wijze.

Een voortdurende zoektocht naar zowel zijn eigen Joodse identiteit als naar enkele specifieke kenmerken van het Joodse volk is de inspiratiebron voor Marc de Klijn’s werken. Steeds blijft ook de Shoah in herinnering op de achtergrond, zoals in de serie ‘Violisten’, die hun spel de verschrikkingen van de Shoah existentieel doorleven. Opvallend zijn daarnaast de afzonderlijke portretstudies van ‘Rabbijnen’ als ook de ‘Minjan’, een tiental getekende portretten.

Bij Henny van Hartingsveldt spelen, naast Joodse feestdagen zoals ‘Simcha Tora’ het uitgangspunt van ‘De tien woorden’ een grote rol. Zij heeft zich ook verdiept in de betekenis en het doel van de offers, zoals beschreven in het Bijbelboek Leviticus.

De synagoge is iedere zondag en woensdag van 11.00 – 17.00 uur geopend (m.u.v. 24-09, 8-10 en 15-10). Voor meer informatie kunt u bellen met de ECJGC, Tel. 053 – 432 45 07
Provincie:
Tag(s):