donderdag, 11. mei 2006 - 15:03

In 2005 meer toetsingen bij BKR in Tiel

Tiel

In 2005 heeft Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel bijna 27 miljoen keer informatie verstrekt aan de aangesloten financiële dienstverleners en aanbieders van mobiele telefonie.
Dat is een stijging van ruim 17% ten opzichte van 2004. De opgevraagde informatie had betrekking op kredietgegevens van ongeveer 10 miljoen consumenten.

Aangesloten organisaties raadplegen de BKR-informatie steeds intensiever, omdat zij meer en beter inzicht willen hebben in de financiële situatie van hun klanten. Zo blijkt uit het BKR Jaarverslag 2005 dat donderdag is verschenen.

Ook de informatieverstrekking aan consumenten is in 2005 opnieuw aanzienlijk gestegen. Ruim 110.600 consumenten vroegen hun eigen gegevens bij het BKR op. Dat is bijna 20% meer dan in 2004. Deze stijging is te verklaren door de toename van de omvang en het gebruik van het BKR-bestand. Ook de toenemende bekendheid van het BKR onder de consumenten is een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal inzagen.

Belangrijk aandachtspunt in het jaarverslag is de bijdrage die het BKR dit jaar levert aan de totstandkoming van de registratie van huurachterstanden, energieschulden en schulden bij de gemeentelijke sociale diensten.
Verschillende maatschappelijke organisaties en koepelorganisaties van financiers hebben gisteren een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven ernaar
te willen streven om de beschikbare informatie over deze schulden centraal vast te leggen en uit te wisselen.

Het BKR is echter niet bij deze intentieverklaring betrokken. Het BKR is wel om deze informatie gevraagd. Zij heeft toegezegd de input te leveren. Of de gewenste informatie-uitwisseling haalbaar hangt af van de binnen Nederland geldende privacyregels. Of de gegevensstroom bij het BKR wordt ondergebracht is nog niet bekend. Het BKR heeft hierover met de betrokken partijen nog geen overeenkomst gesloten.
Provincie:
Tag(s):