dinsdag, 23. mei 2006 - 19:54

In 24 weken 650.000 documenten digitaliseren

Zaandam

AraneaGrafimedia in Zaandam heeft van de gemeente Alkmaar de opdracht gekregen om de 650.000 documenten van het archief voor bouwvergunningen, te digitaliseren. Het turn key project wordt binnen 24 weken opgeleverd. De gemeente Alkmaar is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen als pilot gemeente.

Het werk bestaat uit het scannen en nabewerken van de dossiers van bouwvergunningen. Een mix van grootformaat tekeningen en A4 documenten. De gescande dossiers kunnen vervolgens via het internet of het intranet benaderd worden. De digitale informatie zal geïmplementeerd worden in het EDM systeem van Hummingbird dat bij de gemeente Alkmaar in gebruik is.

De bewerkingen bestaan uit het scannen, opschonen, schoonsnijden, samenvoegen en benoemen van de scans. De gemeente Alkmaar gaat het digitale archief gebruiken om de burger de mogelijkheid te bieden de dossiers van de bouwvergunningen via internet digitaal te benaderen.

Nu al kan de burger via de PC in het stadskantoor inzage krijgen. Indien gewenst kunnen de tekeningen direct geplot en geprint worden. Het archief is erg groot en beslaat meer dan 420 strekkende meter. Daarin zijn de naar schatting 650.000 documenten, in de formaten van A5 tot en met A0 en wildformaten opgeslagen .

Door de speciaal voor archieven ontwikkelde werkmethode, met een mix van kleine documenten en tekeningen, is AraneaGrafimedia in staat hoge kwaliteit scans te maken vergezeld van metadata voor een naadloze integratie binnen EDM systemen.
Provincie:
Tag(s):