maandag, 23. oktober 2006 - 18:13

'In de ban van de ring A10'

Amsterdam

Een nieuw project met de werktitel ‘In de ban van de Ring’ moet het fileleed op de ringweg A10 rond Amsterdam gaan verminderen. Hiertoe is maandagmiddag in het World Trade Center in Amsterdam door Minister Karla Peijs de officiële aftrap gegeven.

Diverse betrokken partijen zoals de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat zullen in nauw overleg gezamenlijk met praktische eenvoudige oplossingen komen die bijdragen aan een betere doorstroming op de snelweg A10.

Gedacht kan worden gedacht aan het met rood ‘afkruisen’ van de eerste rijbaan die direct aansluit op de af- en opritten, zodat alleen het verkeer dat de snelweg op of af wil hiervan gebruik mag maken. Ook nieuwe bewegwijzering en een verdeling van de verkeersstroom zijn plannen die zijn genoemd.
Provincie:
Tag(s):