woensdag, 20. december 2006 - 10:36

In zeven jaar € 1 miljard investeren in Friese platteland

Friesland

Met het ondertekenen van een bestuursovereenkomst met het rijk heeft gedeputeerde Anita Andriesen maandagmiddag voor zeven jaar een rijksbijdrage van € 280 mln. voor het Friese landelijk gebied binnengehaald.

De provincie verwacht met dit bedrag, vermeerderd met het beschikbare provinciale en Europese geld voor het landelijk gebied en aangevuld met bijdragen van gemeenten, Wetterskip en inzet vanuit de streek, de komende zeven jaar in totaal 1 miljard euro in het Friese platteland te kunnen investeren.

Andriesen: ‘Nu kunnen we doorgaan met landinrichting in onze provincie, maar ook met ontwikkeling van natuur, recreatie en de versterking van de ondernemerskracht op het platteland.’ Zij is vol vertrouwen dat Fryslân de beschikbare middelen in samenwerking met de gemeenten, het Wetterskip en andere organisaties en initiatiefnemers van projecten goed weg kan zetten. ‘Fryslân heeft al ruim zes jaar evaring met de succesvolle gebiedsgerichte aanpak Plattelânsprojekten. Dit heeft ruim 1200 projecten opgeleverd waarmee € 275 miljoen in het Friese platteland is geïnvesteerd’, aldus Andriesen.

Het geld dat voor Fryslân beschikbaar is, wordt de komende jaren besteed aan projecten onder andere op het gebied van landbouw, natuur, water, recreatie en plattelandsontwikkeling. Bij de uitvoering van projecten wordt straks nog meer dan voorheen naar combinaties gezocht, zodat het beschikbare geld efficiënter wordt ingezet. De provincie vervult in die zogenaamde gebiedsontwikkeling de regierol. Met het Friese Merenproject en ‘Plattelânsprojekten’ is daarmee al ervaring opgedaan. De kantoren van Plattelânsprojekten vormen daarom ook de komende jaren de loketten in de gebieden, dichtbij de mensen, voor advies bij de ontwikkeling van projecten vanuit de streek en voor het aanvragen van subsidies.

Voor de uitvoering van integrale (her)inrichtingsprojecten, waarbij thema’s als structuurverbetering van de landbouw, natuur (ecologische hoofdstructuur) en water worden gecombineerd, blijven de landinrichtingscommissies bestaan.
Het landbouwstructuuronderzoek, dat de Dienst Landelijk Gebied dit voorjaar voor de provincie heeft uitgevoerd, vormt de komende jaren een belangrijke basis voor de ontwikkeling van nieuwe plannen op het Friese platteland. Een voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling in Dongeradeel. Daar worden landbouwkundige verbeteringen van het gebied gecombineerd met de ontwikkeling van het platteland en bijvoorbeeld met versterking van het landschap.
Provincie:
Tag(s):