donderdag, 1. juni 2006 - 13:06

Inburgering en naturalisatie

Renkum

Op vrijdag 2 juni a.s. reikt wethouder D. van Uitert aan 15 inwoners van de gemeente het Certificaat Inburgering uit en verwelkomt burgemeester P. Bruinooge zeven Nieuwe Neder-landers. Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht een ceremoniedag te organiseren voor nieuwe Nederlanders.

De gemeente Renkum heeft er voor gekozen deze ceremoniedag te combineren met de uitreiking van het certificaat inburgering voor nieuwkomers.

Met de uitreiking van het Certificaat Inburgering wordt het inburgeringsprogramma ‘van nieuwkomer tot burger in Renkum’ van deze groep uit 2005/2006 afgesloten. Iedereen die zich nieuw in de gemeente Renkum vestigt vanuit het buitenland (buiten de Europese Unie) en in het bezit is van een definitieve verblijfsvergunning is verplicht een inburger-ingtraject te doorlopen. Dit is een regeling in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN).

De nieuwkomers uit de gemeente volgen het scholings-programma’s bij De School voor Educatie, een onderdeel van het ROC Rijn IJssel. Het verplichte programma beslaat 600 uur en bestaat uit Nederlandse les, maatschappij oriëntatie, beroepen oriëntatie en stage. Het programma moet binnen één jaar worden gevolgd.

Aan het eind moet iedereen het inburgeringsexamen afleggen. Onder de 15 deelnemers bevinden zich tien vrouwen en vijf mannen. De grootste groep, zes deelnemers, is tussen de 30 en 40 jaar, de oudste deelnemer is 51 jaar. Negen deelnemers zijn nog met een aanvullend scholingstraject Nederlandse Taal bezig.

Vier deelnemers hebben inmiddels een betaalde baan gevonden, o.a. in de zorg, detailhandel en de horeca. Het inburgeringtraject heeft hiermee een positieve bijdrage geleverd aan de kansen voor nieuwkomers in de Renkumse samenleving.

Burgemeester P. Bruinooge verwelkomt de nieuwe Nederlanders die sinds 1 januari 2006 genaturaliseerd zijn. Deze nieuwe Nederlanders hebben de Nederlandse nationaliteit verkregen door optie of door naturalisatie.

De ceremonie is een bevestiging van het feit dat de nieuwe Nederlander alle rechten en plichten verwerft die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Een belangrijk moment waar wij als gemeente niet onopgemerkt aan voorbij.
Provincie:
Tag(s):