dinsdag, 17. januari 2006 - 22:40

Incidenten zorgen voor onrustige sfeer

Amsterdam

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen van het ministerie van Justitie de komende 2 jaar 5 miljoen euro extra om Marokkaanse jongeren op het rechte pad te houden.
Het kabinet beseft terdege dat de benadering van een afzonderlijke doelgroep met specifieke kenmerken een extra inspanning van de 4 grote steden(G4) vraagt, schrijft minister Donner in een brief aan de 4 burgemeesters. De brief is reeds eerder aan de 4 steden verstuurd. Dit heeft het ministerie dinsdag bekendgemaakt.

Voor de voorbereiding, implementatie en uitvoering van dit specifieke beleid is een bedrag van € 5 mln. beschikbaar voor de jaren 2006 en 2007, en daarna € 6 mln. structureel. Een percentage van 10% van het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor ondersteuning en ontwikkeling.

Het resterende bedrag wordt in principe naar rato verdeeld onder de G4 op basis van het aantal Marokkaanse inwoners van 12 t/m 24 jaar per stad. Dit komt neer op de volgende verdeling: Amsterdam heeft recht op 44% van het resterende bedrag en dat resulteert in €1.980.000, voor Rotterdam geldt 24% en €1.080.000, Den Haag 17% en €750.000 en Utrecht 15% en €690.000.

Burgemeester Cohen maakte juist vandaag zijn bezorgheid bekend over de recente situatie in de stad naar aanleiding van het groeiende aantal incidenten met groepen jongeren in de stad sinds begin dit jaar. "Er is onrust in de stad", aldus Cohen dinsdag. Cohen had vandaag een overleg daarover met de veertien voorzitters van de stadsdelen.
Hij schetste de situatie als zeer gespannen waarbij een kleine aanleiding tot een grote uitbarsting kan leiden. De bewuste groep probleemjongeren ligt rond de 100 personen.
Provincie:
Tag(s):