maandag, 13. november 2006 - 11:00

Infoavond Golfbreker in Duinterpen

Sneek

De gemeente Sneek en Wetterskip Fryslân willen de bewoners van Keizersmantel, Parelmoervlinder en Atalanta graaf informeren over het kunstwerk Golfbreker dat geplaatst wordt in de waterpartij bij hun straten.

Dit gebeurt op een speciale informatieavond op woensdag 15 november 2006. Van 18.30 – 20.00 kunnen omwonenden en andere belangstellenden op het Waltaplein bij het Stadhuis van Sneek komen kijken hoe het kunstwerk er gaat uitzien.

Geheel toevallig – maar daardoor natuurlijk extra aardig – is de Golfbreker ontworpen door leerlingen van het Bogermancollege in Sneek, door Renate de Boer en Dorieke Dijkstra. Het was het resultaat van de prijsvraag die Wetterskip Fryslân in 2005 in samenwerking met verschillende gemeenten organiseerde voor verschillende scholen en hun leerlingen.

In het kader van dit project, dat onder de naam Interreg FLOWS door het leven ging, konden scholen ideeën aandragen waarin de risico’s van “Het leven met water� tot uitdrukking werden gebracht. Hoe dit idee werd uitgewerkt mochten de scholen zelf weten. Een van de mogelijkheden was een beeldend kunstobject. Een onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen. Het ontwerp van het Bogerman was een van de drie die als beste uit de bus kwamen. De twee andere werden gemaakt door een school uit Urk.

Het gemeentebestuur van Sneek koos voor plaatsing van de Golfbreker bewust voor Duinterpen, omdat bij de aanleg van dit gebied duurzaamheid hoog in het vaandel stond. Tevens ligt de lat hoog als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. Dit combineert dus goed met de wijze waarop De Golfbreker tot stand kwam en de gedachte die aan de ontwerpwedstrijd ten grondslag lag.

Ambivalente relatie met water
Het waterkunstwerk De Golfbreker heeft de vorm van een boot met een boog eroverheen. De boot stelt het land voor, de boog de dijken die het land beschermen. De boog kan echter ook worden gezien als een golf die het land dreigt te overspoelen. Het kunstwerk geeft dus goed de ambivalente relatie weer die Nederlanders met het water hebben.

De boog is tevens een soort waterfontein die wordt aangestuurd door zonne-energie. Als er geen zon is, werkt de fontein dus niet. Op deze manier zullen de kinderen uit de buurt en hun ouders regelmatig ervaren dat het gebruik van energie in onze samenleving aan beperkingen onderhevig is. Via een plateau stroomt het fonteinwater terug in de waterpartij.

Zichtbaar
Het waterkunstwerk krijgt een plaats aan de rand van de waterpartij tussen Parelmoervlinder en Atalanta. Het staat als het ware ‘achter de dijk’ en is goed zichtbaar voor wie het gebied binnenrijdt. Vanuit het water wordt de Golfbreker op bescheiden wijze aangelicht, zodat het ook in het donker te zien is.

Bij het kunstwerk komt een informatiebord met de ontstaansgeschiedenis en de werking van het kunstwerk. De leerlingen van het Bogerman werden en worden intensief betrokken bij het uitwerken van het ontwerp (materiaalkeuze) en bij de plaatsing zelf. Zo kregen ze de kans hun ontwerp zelf te presenteren in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en worden ze betrokken bij het slaan van de eerste paal en de onthulling van het kunstwerk.
Provincie:
Tag(s):