woensdag, 15. maart 2006 - 20:08

Informatie- en Meldpunt Asiel (IMA) gaat door

Groningen

Het Informatie- en Meldpunt Asiel (IMA) provincie Groningen kan ook in 2006 doorgaan. De provincie verleent opnieuw een subsidie van € 30.000,-, omdat het IMA gezien het grote aantal vragen dat binnenkomt voorziet in een behoefte. Nog steeds roept het terugkeerbeleid van minister Verdonk veel vragen en emoties op.

In onze provincie kunnen mensen met vragen over de terugkeer van asielzoekers terecht bij het IMA. Het informatiepunt is niet alleen voor burgers, maar ook voor maatschappelijke instellingen en overheden. In 2005 richtte de stichting Vluchtelingenwerk het - toen nog - Provinciaal Informatiepunt en Meldpunt asiel en terugkeer (PIM) op met subsidie van de provincie Groningen.

In 2005 is er 215 keer een beroep gedaan op het IMA. Een klein deel hiervan (2%) is puur informatief. Het merendeel heeft betrekking op specifieke situaties van asielzoekers. Globaal zijn de binnengekomen vragen onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • vragen over beëindiging individuele (asiel-) procedures en opvang (49%)
  • vragen over de voortgang van individuele procedures/meldingen van probleemsituaties (15%)
  • vragen over (uitgeprocedeerde) asielzoekers in psychische nood (13%)
  • vragen over de medische behandeling van (uitgeprocedeerde) asielzoekers (7%)
  • vragen over gescheiden uitzetting van gezinnen (5%)
  • vragen over problemen als gevolg van verhuizing en sluiting AZC's (4%)
  • vragen over asiel en werk (2%)
  • vragen over asiel en opleiding (2%)


In 2006 blijft de algemene helpdeskfunctie van het IMA bestaan, maar wil Vluchtelingenwerk zich daarnaast op drie specifieke doelgroepen richten:

Gemeenten: ondersteuning bieden bij de uitvoering van procedures rond de opvang van asielzoekers na een herhaalde asielaanvraag en daarnaast juist probleemsituaties aankaarten bij gemeenten.
Onderwijsinstellingen: ondersteuning bieden bij het inspelen op de specifieke zorgbehoefte van asielzoekersleerlingen.
GGz-instellingen: begeleiding bieden bij de aanvragen voor verblijf en behandeling en het signaleren van collectieve knelpunten rond uitgeprocedeerde asielzoekers in psychische nood.
Provincie:
Tag(s):