woensdag, 15. februari 2006 - 11:22

Informatie over milieu en gezondheid ontoereikend

Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft in samenwerking met een burgerpanel uit Lunetten de afgelopen maanden getoetst welke informatie de gemeente Utrecht beschikbaar heeft over milieurisico’s voor de gezondheid. Het blijkt dat de informatie die de gemeente beschikbaar heeft nog niet goed aansluit op wat burgers willen weten.

De toetsing is onderdeel van een’quickscan’ naar de kwaliteit van de informatie die in vier provincies is uitgevoerd. Naast Utrecht zijn ook de gemeenten Rotterdam, Zwolle en Geleen getest. Sinds februari 2005 zijn overheden verplicht milieu-informatie actief aan burgers beschikbaar te stellen, vooral als er sprake is van invloed op de gezondheid. Uit de vergelijkingen blijkt dat er bij de gemeenten weinig informatie te vinden is over de toestand van het milieu in de eigen buurt of straat. De gevolgen voor de gezondheid zijn op die schaal ook nauwelijks voorhanden. Het Utrechtse burgerpanel, ongeveer 15 personen uit de wijk Lunetten, wilde dat soort informatie juist graag weten.

De informatie die er wel is, is niet altijd via internet of op andere wijze in te zien. Schriftelijke vragen om informatie werden niet binnen de verplichte termijn van vier weken beantwoord, één briefschrijver moest zelfs acht weken wachten. Telefoontjes werden veelal wel correct afgehandeld, al bestond bij de gemeente soms de neiging de problemen wat af te zwakken. Dat was bijvoorbeeld het geval toen een inwoner om geluidsgegevens voor haar straat vroeg. Bij informatieverzoeken over bodemvervuiling en luchtkwaliteit was de gegeven informatie niet compleet, waardoor dit nieuwe vragen opriep. Op vragen over de gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit, vuile bodem en trilling werd niet direct geantwoord, maar wel goed doorverwezen. In het algemeen waren de Utrechtse ambtenaren klantvriendelijkheid en dachten ze ook wel mee. Hoewel de quick scan slechts een eerste indruk geeft, lijkt duidelijk dat er nog veel te verbeteren valt.
Provincie:
Tag(s):