vrijdag, 3. november 2006 - 9:08

Informatieavond over ‘Domburgse Watergang’

Walcheren

Woensdag 8 november organiseert waterschap Zeeuwse Eilanden een informatieavond over ‘Landschapsproject Domburgse Watergang’. Onlangs is Walcheren aangewezen als Nationaal Landschap. Het waterschap wil bekijken of het mogelijk is haar eigen doelstellingen te koppelen aan die van zo’n Nationaal Landschap.

Het project heeft meerdere doelen: versterking van de landschappelijke waarden, meer waterberging in de vorm van natuurvriendelijke oevers, verbetering van de waterkwaliteit en een betere ontsluiting van het platteland voor wandelaars.
De informatieavond vindt plaats in dorpshuis ‘Ons huis’ in Meliskerke (Burgemeester Adelaarstraat 26) en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Het project gaat over het gebied tussen Middelburg, Westkapelle en Domburg. Naast meer waterberging en verbetering van de waterkwaliteit voor een veiliger waterbeheer wil men, in het kader van het landschapsnetwerk, de toegankelijkheid van het gebied vergroten met een toeristische wandelroute langs de waterlopen.

Diverse andere betrokken partijen zoals Provincie Zeeland, ZLTO, Stichting Voetpaden Walcheren, agrarische natuurvereniging en de gemeenten Veere en Middelburg zijn op de hoogte van het project en zijn op de informatieavond aanwezig.

Het doel van een Nationaal Landschap is ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van het landschap versterkt worden door projecten die gericht zijn op een goed functionerend en vitaal plat-teland. Daarnaast is landelijk in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat de waterschappen ervoor zorgen dat de waterhuishoudkundige infrastructuur in 2015 aangepast is om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dat betekent dat er maatregelen genomen worden die zorgen voor extra gemaalcapaciteit, extra waterberging en het beter kunnen vasthouden van water. Tenslotte verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water de waterbeheer-ders dat in 2015 alle wateren in een goede ecologische conditie verkeren.

Al deze doelen worden zo veel mogelijk in dit project gecombineerd.
Provincie:
Tag(s):