dinsdag, 8. augustus 2006 - 12:41

Informatieavond over herinrichting Aardenburg-Eede

Eede

Op maandag 14 augustus 2006 presenteert de Provincie Zeeland om 19.30 uur in Eede het plan voor het wegvak Aardenburg-Eede in het kader van het project Duurzaam Veilig Verkeer. Gedeputeerde de heer mr. drs. A.J.G. Poppelaars zal een korte toelichting op het plan geven waarna vragen stellen mogelijk is aan medewerkers van de Provincie. Omwonenden en belangstellenden zijn uitgenodigd.

Eerder dit jaar, op 27 juni 2006, is er in het kader van het project Duurzaam Veilig Verkeer een plan gepresenteerd voor het wegvak Aardenburg-Eede. De verdere uitwerking van dit plan was tot voor kort gekoppeld aan de rondweg Aardenburg.

Vooruitlopend op de uitwerking van de plannen voor deze rondweg heeft de Provincie besloten om het genoemde wegvak duurzaam veilig in te gaan richten. De gemaakte opmerkingen betreffen het afsluiten van de Dopersweg, het omrijden voor landbouwverkeer en de ontsluiting van het brandstofverkooppunt. Met de aanleg van een ovonde (ovale rotonde) nabij de aansluiting Dopersweg komt de Provincie tegemoet aan de bezwaren.

Het uitgewerkte plan is vanaf 10 augustus 2006 te vinden op www.zee-land.nl via nieuws/werkzaamheden/Project Duurzaam Veilig/14-08-2006 Aardenburg-Eede.

Maandag 14 augustus 2006 wordt het plan gepresenteerd in "Dorpshuis Hof van Eede", Dorpsplein 3, 4529 GJ Eede. Genodigden zijn welkom om 19.30 uur. Gedeputeerde Verkeer en Vervoer de heer Poppelaars zal een korte toelichting op het plan geven. Om ongeveer 21.30 uur wordt de bijeenkomst afgerond.
Provincie:
Tag(s):