dinsdag, 5. december 2006 - 10:44

Informatieavond over ontwerp-beschikking Sonac

Burgum

Het college van gedeputeerde staten heeft een ontwerp-beschikking voor opgesteld voor een nieuwe milieuvergunning voor Sonac BV uit Sumar.

De ontwerp-beschikking ligt samen met de vergunningaanvraag en de bijbehorende stukken ter inzage bij de provincie, de gemeente en Berchhiem. Aanstaande donderdagavond is er een informatieavond voor belangstellen en omwonenden in De Pleats te Burgum, aanvang 19.30 uur.

In de aanvraag die door Sonac is ingediend wordt vergunning gevraagd voor drie activiteiten:
- het opslaan en verwerken van dierlijke bijprodukten van de vleesverwerkende industrie;
- het opslaan van eindproducten zoals melen, korrels en vetten in silo’s, tanks en loodsen;
- het opslaan en verbranden van plantaardig en dierlijk vet als hoogwaardige brandstof.

Sonac moet van de provincie - op basis van de Wet Milieubeheer - een vergunning verleend krijgen om als verwerker van dierlijk afval activiteiten te mogen uitvoeren. Met de huidige vergunning (die dateert uit 1995 en nadien enkele malen is aangepast) kan Sonac niet goed uit de voeten, mede omdat de bedrijfsactiviteiten de afgelopen jaren een ander karakter hebben gekregen. Om die reden heeft Sonac eind 2005 bij de provincie een aanvraag ingediend voor een nieuwe vergunning.

Het afgelopen jaar heeft de provincie de complexe vergunningaanvraag in behandeling gehad. Een van de zaken die in de vergunning geregeld moet worden is het beperken van de geuroverlast. De aangescherpte geurnormen waar Sonac aan moet voldoen worden in de vergunning vastgelegd. De afgelopen jaren heeft Sonac onder druk van de provincie de geuroverlast voor de omgeving al fors weten te reduceren en is de overlast sterk afgenomen. Dat is ook de reden waarom de provincie toe wil staan dat Sonac gedurende de hele week 24 uur per dag in bedrijf kan zijn. In de gedoog-beschikking die in februari dit jaar werd verleend is dat - nadat Sonac de afgesproken geurnormen behaalde - ook al toegestaan.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de vergunning te verlenen. Eerst wil zij graag de ontwerp-beschikking toelichten aan de omwonenden tijdens een informatieavond op 7 december aanstaande, om 19.30 uur in De Pleats te Burgum. Daar is ook gelegenheid voor onwonenden en belanghebbenden om op de ontwerp-beschikking te reageren.
Provincie:
Tag(s):