maandag, 30. oktober 2006 - 16:09

Informatiebijeenkomsten over speelruimtebeleid

Delfzijl

De gemeente Delfzijl wil buurtbewoners, ouders en omwonenden tijdens bijeenkomsten informeren over het speelruimtebeleid en vragen mee te denken over het inrichten van de speelplekken. Uit onderzoek is gebleken dat er voor de wijken Tuikwerd/Oogstbuurt, Fivelmonde, Fivelzigt/
Detmerseiland, Bornholm en Vogelbuurt onvoldoende formele speelplekken zijn voor kinderen.

De te onderscheiden leeftijdscategorieën zijn 0-5 jaar en 6-12 jaar. Het nieuwe speelruimtebeleidsplan geeft aan dat er voor deze leeftijdsgroepen nieuwe speelplekken moeten worden gerealiseerd of aanpassing van bestaande speelplekken moet plaatsvinden. De gemeente Delfzijl wil buurtbewoners, ouders en omwonenden tijdens een bijeenkomst informeren over het speelruimtebeleid en vragen mee te denken over het inrichten van de speelplekken.

De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur.

Tuikwerd/Oogstbuurt
9 november 2006

Fivelmonde
16 november 2006

Fivelzigt/Detmerseiland
23 november 2006

Bornholm
27 november 20006

Vogelbuurt
7 december 2006
Provincie:
Tag(s):