zaterdag, 26. augustus 2006 - 10:11

Informatiebijeenkomsten over verplaatsing hoogspanningslijn

Nieuwegein

Over de wijken Huis de Geer, Galecop en Blokhoeve loopt een hoogspanningslijn. De gemeente is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de lijn te verplaatsen. Op 3 juli is er al een bijeenkomst geweest over dit onderwerp voor de bewoners van Blokhoeve. Op 30 augustus organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Huis de Geer. Op 18, 20 en 27 september volgen informatiebijeenkomsten voor de bewoners van de wijk Galecop.

Tijdens de bijeenkomsten zijn medewerkers van de gemeente en de GGD Midden-Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. De bewoners van Huis de Geer en de bewoners van Galecop die binnen de 80 meter zone wonen zijn via een huis-aan-huis verspreide brief uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Reden voor het onderzoek naar de verplaatsing is een advies van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor het wonen in de buurt van een hoogspanningslijn. Tot eind 2005 lag de norm hiervoor op 27,5 meter afstand, nu adviseert de minister een norm van circa 80 meter toe te passen. Het ministerie wil hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen eventueel zou kunnen bijdragen aan leukemie onder kinderen.

Het project verplaatsing hoogspanningslijn bevindt zich nog in de beginfase. Op dit moment voert het bureau VHP uit Rotterdam in opdracht van de gemeente onderzoek uit naar de mogelijkheden voor verplaatsing van de hoogspanningslijn. VHP brengt in kaart wat technisch en financieel haalbaar is en welke tracés er dus mogelijk zijn.
Provincie:
Tag(s):