vrijdag, 8. september 2006 - 9:44

Inkoop- en aanbestedingsbeleid vernieuwd

Almere

Het college van B en W van Almere heeft het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding van het gemeentebrede inkoop- en aanbestedingsbeleid in 2003 is er veel veranderd. De maatregelen als gevolg van de bouwfraude en de evaluatie van het beleid in 2003 hebben tot de nieuwe versie geleid. Dit heeft de gemeente donderdag bekengemaakt.

Zo maakt de gemeente geen onderscheid meer tussen categorieën werken. Verder zijn de interne meldingsgrens en de grens voor het volgen van een meervoudige procedure op € 25.000 euro gesteld.

Daarnaast waren er wensen om te komen tot minder regels (deregulering), meer flexibiliteit, betere leesbaarheid en gemeentebrede inkoopvoordelen. Het nieuwe beleid gaat op 1 augustus in.

De aanbestedingsregelgeving verandert met regelmaat. Daarom is de opzet van het beleid veranderd. Het college heeft de hoofdlijnen van het beleid nu vastgesteld. Onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris wordt het beleid nu verder uitgewerkt. Zo kunnen veranderingen in wet- en regelgeving makkelijker verwerkt worden en hoeft het college daar niet steeds over te besluiten.

Het college wil graag keuzemogelijkheden voorgelegd krijgen en eventueel sturing geven op projecten, die maatschappelijk en/of politiek gevoelig liggen. Dergelijke Europese aanbestedingen moeten dan ook vooraf worden aangemeld bij het college en de afdeling Concerninkoop en aanbestedingen.

Het nieuwe inkoop- en aanbestedingbeleid en de regels ter uitwerking door de gemeentesecretaris zijn per 1 oktober 2006 van kracht en zijn dan ook te vinden op www.almere.nl. Ook liggen de beide documenten ter inzage bij het informatiecentrum van het stadhuis.
Provincie:
Tag(s):