maandag, 11. september 2006 - 14:14

Inloopavond nieuwe vestiging Andreas Parochie

Almere

In het centrum van Almere Buiten, op Staalstraat 9, is op dit moment in het gebouw ‘De Drieklank’ de Sint Andreas Parochie gevestigd. Naast de Sint Andreas Parochie maken ook twee andere kerkgemeenschappen gebruik van de Drieklank. Mede hierdoor is de ruimte de laatste jaren te klein geworden en is binnen de Andreas Parochie de behoefte ontstaan een eigen vestiging te realiseren.

Voor de nieuwe vestiging van de Andreas Parochie heeft de gemeente Almere het grasveld tussen het Paardebloempad en de school De Lettertuin aangemerkt als locatie.
Hoewel de planvorming voor de bouw van deze kerk aan het Paardebloempad nog in een pril stadium is, hebben we de direct omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond om hen nader te informeren. U bent uiteraard ook van harte welkom bij deze inloopavond.

Wanneer: dinsdag 12 september
Tijdstip: van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: De dependance van basisschool de Lettertuin aan de Boterbloemweg, nr.1.

Tijdens deze avond kunnen de bewoners de eerste schetsen bekijken van het ontwerp van het kerkgebouw en de inrichting van het omliggende terrein. Op de inloopavond zijn zowel medewerkers van de gemeente als het bestuur van de parochie aanwezig.
Provincie:
Tag(s):