maandag, 7. augustus 2006 - 17:18

Inspanningen om wedstrijdvelden te verbeteren

Enschede

Vorige week stelde de gemeente vanwege de enorme droogte, een speelverbod in voor de natuurgraswedstrijdvelden. Ondanks de regenbuien van dit moment blijft het verbod tot 28 augustus van kracht. De gemeente neemt wel extra maatregelen om de velden zo snel mogelijk bespeelbaar te maken.

In heel Enschede geldt nog steeds een verbod op het gebruik van grondwater voor beregening. Alleen pompen met een beperkte capaciteit (10.000 liter per uur of minder) mogen worden gebruikt. Om die reden heeft de gemeente zelf een aantal van deze pompen gehuurd om tijdelijk in te zetten. Zo kan een aantal sportvelden, indien nodig, toch nog worden beregend.

Verder worden de velden opnieuw doorgezaaid. Dat is in juni, tijdens het reguliere onderhoud, ook gebeurd. Helaas heeft dit door de droogte niet het juiste effect gehad. Tot slot wordt er een extra kunstmestronde gedaan om de groei van het gras te stimuleren.

Het resultaat van deze extra inspanningen blijft uiteraard afhankelijk van de verdere weersomstandigheden. Op basis hiervan wordt er de komende weken bekeken of het speelverbod opgeheven danwel uitgebreid gaat worden.

Voor de trainingsvelden geldt nog steeds dat de verenigingen deze vanaf 7 augustus gewoon kunnen gebruiken.
Provincie:
Tag(s):