donderdag, 1. juni 2006 - 13:03

Inspirerende samenwerking universiteit en provincie

Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen en provincie Gelderland werken samen aan lesbrieven over provincie. Studenten van de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan educatief materiaal over de provincie ontwikkelen voor scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar.

De bedoeling is om deze scholieren via een lesbrief meer bij het provinciehuis te betrekken. De eerste lesbrieven zullen in november klaar zijn.

Opstellen van lesmateriaal en staatsinrichting zijn onderdelen van de opleiding voor eerstegraads leraar geschiedenis. Voor deze onderdelen gaan studenten drie soorten lesbrieven over de provincie opstellen. De brieven gaan over de geschiedenis van de provincie, de betekenis van het provinciebestuur voor de inwoners van Gelderland en de betekenis van de kunst-objecten in het provinciehuis en in de omgeving van de provincie.

Dit materiaal wordt uitgedeeld tijdens rondleidingen van scholieren door het provinciehuis en kan gebruikt worden als informatiemateriaal bij het schrijven van werkstukken over de provincie.

In totaal gaan twaalf studenten aan de lesbrieven werken: negen studenten geschiedenis en drie studenten kunst-geschiedenis. De invulling wordt aan de eigen creativiteit van de studenten overgelaten. De lesbrief kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden op posterformaat of in een magazine-achtige vorm. Uiteindelijk is het de bedoeling scholieren enthousiast te maken over de provincie door te laten zien dat de provincie op veel meer terreinen actief is dan zij denken.

Met deze lesbrieven wordt de basis gelegd voor een samenwerkingsproject tussen universiteit en provincie van ten minste drie jaar. Het plan is dat elk half jaar weer een nieuwe groep studenten een andere opdracht krijgt die voortbouwt op de vorige opdracht.

Opdrachten kunnen gaan over de provinciale verkiezingen, over wat de provincie speciaal voor jongeren doet, materiaal voor een actieve wandeling door het provinciehuis door het uitvoeren van opdrachten. In stappen wordt dus steeds de basis gelegd voor een volgende stap. De laatste stap zal een virtuele rondwandeling door het provinciehuis zijn. In februari zullen ook studenten aardrijkskunde en maatschappijleer bij het project worden betrokken.

De studenten hebben ondertussen kennisgemaakt met het provinciehuis. Zij zijn volgens docent Jan de Vries enthousiast over de opdracht. “Zij zien het als een uitdaging om aan middelbare scholieren duidelijk te maken wat de provincie doet.�
Provincie:
Tag(s):