vrijdag, 11. augustus 2006 - 10:47

Inspraakavond voor nieuwe Wmo

Assen

De Gemeente Assen organiseert op donderdag 17 augustus een inspraakavond voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bedoeling is om de doelgroep, bestaande uit vooral ouderen en gehandicapten, maximaal te betrekken bij de komende veranderingen. Opmerkingen en wensen vanuit deze groep worden door de gemeenteraad meegewogen in de definitieve besluitvorming.

De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning is vooral bedoeld om mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Wie beperkingen ervaart bij het voeren van een huishouden, het ontmoeten van mensen of bij het reizen, kan een beroep doen op de Wmo. De behoeften aan bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging of voorzieningen voor gehandicapten vallen onder dezelfde regelgeving. Samen met de aanvrager kijkt de gemeente welke voorzieningen en hulpmiddelen nodig zijn om drempels te slechten.

De Wmo gaat in per 1 januari 2007. De verordening ligt nog tot 1 september op het stadhuis ter inzage. Inspraakreacties kunnen ook schriftelijk worden gezonden aan Gemeente Assen, t.a.v. mevrouw A. Holt, Postbus 30018, 9400 RA Assen.

De Wmo wordt in delen ingevoerd. Per 1 januari 2007 wordt de verstrekking van huishoudelijke hulp niet meer vanuit de AWBZ verstrekt maar door de gemeente geregeld. Ook de Wet voorzieningen gehandicapten valt vanaf 1 januari onder de Wmo. Verder worden er een aantal subsidieregelingen onderdeel van de Wmo.

De bijeenkomst van 17 augustus vindt plaats in zaal 1 van het stadhuis en begint om 19.30u.
Provincie:
Tag(s):